O Projekcie

PROJEKT COMENIUS „ SHARE VALUES, SHARE LIFE” 2012 -2014

 POZNAJĄC I DZIELĄC SIĘ WARTOŚCIAMI, LEPIEJ ROZUMIEMY NASZE ŻYCIE”

Projekt o powyższym tytule powstał w ramach programu „Projekty Wielostronne – Comenius LLP”.
Celem projektu jest wzajemne poznawanie tradycji i kultury państw uczestniczących oraz wzbogacenie doświadczeń w zakresie edukacji. Od początku tego roku szkolnego rozpoczęliśmy współpracę międzynarodową w ramach projektu Comenius. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani mgr Monika Świątek-Bień – nauczyciel języka angielskiego.

Naszymi partnerami są szkoły z:

  • Hiszpanii
  • Turcji
  • Portugalii  – szkoła  z tego kraju jest na liście rezerwowej i w XII 2012 ma otrzymać informację czy dostanie dofinansowanie ze swojej Narodowej Agencji

Projekt COMENIUS będziemy realizować przez dwa lata szkolne.

Współcześnie wszystkie społeczeństwa zbliżają się do siebie coraz mocnej, taka sytuacja wymusza konieczność połączenia funkcjonowania społeczności za pomocą wspólnych wartości. W naszym projekcje będziemy pracować nad wartościami takimi jak: pokój, wolność, miłość i szacunek, tolerancja i równość. Podczas pracy nad tymi wartościami  będziemy korzystali z metod: „filozofowanie z dziećmi” i „ twórczy dramat”.

Aby lepiej uzmysłowić i przedstawić uczniom te wartości, każdy z partnerów wybierze jakieś ciekawe miejsce (muzeum, galerię sztuki lub inne historyczne miejsce) do którego zabierze uczniów i dzięki czemu wizyta w taki miejscu pozwoli lepiej zrozumieć daną wartość. W pierwszych miesiącach pracy nad projektem uczniowie będą „filozofować” i pracować w formie warsztatów nad tymi wartościami, pod czujnym okiem nauczycieli. Uczniowie będą również pisać historyjki, przygotowywać prace plastyczne, w których głównym tematem będą te wartości.

Uczestnictwo w projekcie będzie mobilizowało do aktywności, kreatywności, rozszerzania horyzontów myślowych i poznawczych, likwidowania stereotypów w postrzeganiu innych nacji. Coraz ściślejsze kontakty personalne mają być mobilizacją do poznawania języków partnerów i korzystania z nowoczesnej technologii informatyczno – komunikacyjnej.
Projekt ma też aspekt lokalny – konsolidacji całej społeczności szkolnej, szansy promocji siebie, szkoły
i środowiska lokalnego.

Komentarze są wyłączone.